Cilvēku Resursi

Kā attīstīt uzņēmuma vadītājus

Palīdziet saviem darbiniekiem pilnībā izmantot savu potenciālu

Strādnieku piramīda, kas top par vadītāju augstākā līmenī, kas nozīmē iekšējās vadības procesu.

•••

Dankans Smits / Getty ImagesVadības attīstība apraksta daudzos veidus, kā organizācijas palīdz darbiniekiem attīstīt viņu personīgās un organizatoriskās prasmes vai nu kā vadītājiem vadošā amatā, vai arī, domājot par iespējamo vadības darbu.

Organizācijām ir nepieciešams process savu vadītāju prasmju attīstīšanai, jo šie darbinieki vada un organizē visu pārējo darbinieku darbu. Turklāt jūsu labākie vadītāji un potenciālie vadītāji kā galveno motivāciju un to, ko viņi vēlas no sava darba, min iespēju turpināt savu personīgo un profesionālo izaugsmi.

Kad darbinieki domā par vadības attīstību, viņi, visticamāk, domā par augstskolas nodarbībām un MBA programmām; konsultanta vadītas ārējās apmācības; un konferenču, tirdzniecības izstāžu, darbnīcu un semināru apmeklēšana. Šie ir bieži veidi, kā darba devēji iegulda laiku un naudu savu vadītāju attīstībā.

Nodarbības nav vajadzīgas

Tomēr lielākajā daļā vadības attīstības nav iesaistītas ārpusklases vai profesionāli pasniedzēji. Tas ietver darbinieka ikdienas darbu, prasmju paplašināšanas uzdevumus, vadošās lomas, augstākā līmeņa vadītāja mentoringu, savstarpēju apmācību un citas attīstības iespējas darbā.

Vadītāju prasmju veidošana, izmantojot vadības attīstības iespējas, ir ļoti svarīga jūsu organizācijas efektīvai darbībai. Vadītājiem ir spēcīga ietekme uz organizāciju, jo viņi pārrauga citu darbinieku darbu.

Jo īpaši tiek sagaidīts, ka vidējā līmeņa vadītāji informēs savus darbiniekus par uzņēmuma virzienu, mērķiem un vīziju. Tikai ērti biznesa komunikatori, iespējams, efektīvi veiks nepieciešamos komunikācijas uzdevumus.

Vecākie uzņēmumu vadītāji ir atkarīgi no vidējā līmeņa vadītāju komunikācijas prasmēm, jo ​​šie vecākie vadītāji paši nevar viegli sazināties ar katru darbinieku.

Nav pārsteidzoši, ka jūsu darba vietas vadītāji ir vienīgais vissvarīgākais faktors darbinieku iesaistē. Tiem ir arī izšķiroša nozīme darbinieku motivācijā un produktīvas darba vietas veidošanā. Vadītāji ir darbinieku noturēšanas atslēga, un tas ir galvenais iemesls, kāpēc darbinieki min, kad viņi atstāj pašreizējo darba devēju.

Tātad vadības attīstības nepieciešamība ir ievērojama un var nodrošināt jēgpilnu atmaksāšanos.

Iekšējās vadības attīstības priekšrocības

Iekšējās vadības attīstībai ir priekšrocības salīdzinājumā ar ārējiem semināriem un nodarbībām. Tas piedāvā un pastiprina uzņēmumam nepieciešamās prasmes un vadības metodes. Tas runā kopīgā valodā, ko cilvēki jūsu organizācijā sapratīs, un nodrošina viņiem kopīgu valodu, ko viņi var lietot savā starpā.

Iekšējās vadības attīstība tiek prezentēta, ņemot vērā jūsu uzņēmuma izaicinājumus un problēmas, tāpēc tā ir pielāgota apmeklētājiem. Tas tiek piedāvāts atbilstoši jūsu noteikumiem jūsu izvēlētajā laikā.

Iekšējās vadības attīstība nostiprina organizācijas kultūru un risina vadītāja darba vietas normas un prasības. Tas ietver pazīstamus darba vietas piemērus un nostiprina vēlamo organizācijas virzienu, vērtības un mērķus.

Iekšējās vadības attīstība arī nekavējoties pastiprina apmācībās apgūto prasmju pielietošanu atpakaļ darba vietā. Tas ir viss nepieciešamais pamatojums, lai piedāvātu iekšējās vadības attīstību.

Tam var būt nepieciešami iknedēļas uzdevumi, lasīšana un apmācība darba vietā. Darbinieki var strādāt kopā mācību grupās ārpus faktiskās apmācības. Varat arī nodrošināt vadības attīstības apmācību kā daļu no pastāvīgas, regulāri plānotas vadības sanāksmes.

Iespējas

Darba devējiem ir daudz iespēju, kad runa ir par vadības apmācību un attīstību. Tas var ietvert tādas ārējas iespējas kā universitātes nodarbības, semināri, darbnīcas, kursi, konferences un mācību braucieni. Darba devēji var palīdzēt darbiniekiem, apmaksājot nodarbības un seminārus.

Viņi var arī piedāvāt palīdzība mācībās darbiniekiem, kuri apmeklē koledžas vai universitātes nodarbības un plāno iegūt grādu.

Iekšējās vadības attīstības iespēju ir daudz, un tās var ietvert šādus priekšmetus, kas ir būtiski darbinieku izaugsmei un pastāvīgai attīstībai:

  • Darbinieku apmācība
  • Darbinieku karjeras ceļi
  • Koučings
  • Mentorings
  • Darba rotācija
  • Akcijas
  • Veiktspējas vadība un attīstība
  • Pēctecības plānošanu

Uzņēmuma kultūras mācīšana

Papildus prasmju attīstībai vadības attīstība ir arī iespēja mācīt savas organizācijas kultūru. Normas, noteikumi un cerības jūsu darba vietā ir unikāli jūsu. Pat pieredzējuši vadītāji gūs labumu no apmācību atgādinājumiem par jūsu darba vietas kultūras un politikas prasībām.

Visu vadības attīstības aspektu mērķis ir ļaut vadītājiem veikt savu darbu, jo vadītāji pārvalda efektīvāk. Nepalaidiet garām iespēju ietekmēt vienu no vissvarīgākajiem resursiem.

Jūsu vidējā līmeņa vadītāji ir tie spieķi, kas kopā satur jūsu organizācijas stūri. Palīdziet viņiem kļūt par labākajiem, kādi viņi var būt.